OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACÚVANÉ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje,
ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. (ďalej len
„zákon o ochrane osobých údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich
spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.


AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?
Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých
stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto
informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax
väčšiny veľkých webových lokalít.
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové
formuláre, ankety. Uchovávame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, poštová adresa, email, telefónne číslo, fakturačné
údaje ( názov firmy,IČO, DIČ, sídlo)
Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ
by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.


AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ
Osobné údaje zákazníkov, ktorý si na našom eshope www.ecobal.sk objednali tovar, registrovali sa cez newsletter budeme
spracovávať po dobu 10 rokov. Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: info@ecobal.sk. Zasielanie emailov môžete
dočasne prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.


COOKIES
Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov našich web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť
našu ponuku každému na mieru. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača
niekedy navštívili.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať,
môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.


NA ČO TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?
Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:
 Personalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám
 Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám
dávate
 Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a
potreby
 Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nidky predané, vymenené alebo
postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a
doručenie tovaru.
 Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.
 Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie
informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov,
informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.
Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený
v emaily, alebo nám napíšte a my vás odhlásime.


STE V BEZPEČÍ
Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu
údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy.


ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné
podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za
obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte
akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás www.ecobal.sk


NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú
overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú
vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych
rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.


MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ AJ BEZ VÁŠHO SÚHLASU?
Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.
Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:
 V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu
plnenia zmluvy.

 V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
 V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich
webových stránok.

AKO S VAMI BUDEME KOMUNIKOVAŤ
V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie
je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:
 e-mailu
 telefónu
 chatu
 sociálnych sietí
 prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger a.i.)


INFORMÁCIE O SPRACOVATEĽOCH
K vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov a mailingových
služieb.
Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných
právnych predpisov.


VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane
osobných údajov máte nasledujúce práva:
 právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 právo na prístup k svojim osobným údajom
 v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny
predpis alebo iná zákonná povinnosť
 máte právo sa dotazovať, aké osobné údaje o vás spracovávame.


MOŽNOSŤ ODHLÁSENIA
Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch, anketách.
Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek
oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.
Z odberu emailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaily,
prípadne nám spätne napísať, že si už emaily neprajete dostávať a my vás odhlásime.


ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na našej stránke.

Záver
Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou
spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník,
zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji
a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je
zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z.
v platnom znení. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2018